АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ

Автор(и)

  • Оксана Василівна Рудь Черкаський державний технологічний університет, Україна

Ключові слова:

адміністрування податків, податок на прибуток підприємств, податковий паспорт підприємства, альтернативний мінімальний податок

Анотація

У роботі проведений аналіз механізму адміністрування податку на прибуток вітчизняних підприємств з метою усунення схем ухилення від сплати податку. Для цього використані методи кількісного аналізу показників діяльності органів Державної податкової служби в Черкаській області. У результаті отримані науково-практичні рекомендації щодо удосконалення нормативно правових актів у сфері справляння податку на прибуток, зокрема, шляхом впровадженням альтернативного мінімального податку та податкового паспорту підприємства.

Біографія автора

Оксана Василівна Рудь, Черкаський державний технологічний університет

ст. викладач

Посилання

Савченко Т.Б. Альтернативний мінімальний податок як засіб презумптивного оподаткування / Т.Б. Савченко //

Фінанси України. – 2005. – № 1.– С. 30-35.

Налогообложение: теории, проблемы, решения / В.П. Вишневский, А.С. Веткин, Е.Н. Вишневская та ін. –

Донецк, 2006. – 505 с.

Онишко С.В. Підвищення рівня адміністрування податку на прибуток / С.В. Онишко // Фінанси України. –

№ 6. – 2003. – С. 47-50.

Паєнтко Т.В. Підвищення ефективності адміністрування податку на прибуток / Т.В. Паєнтко // Науковий

вісник Національної академії ДПС України. – № 4 (31). – 2005. – С. 80-89.

Швабій К.І. Напрями підвищення ефективності адміністрування податків в Україні / К.І. Швабій, Ю.Д. Гусак //

Наукові записки. Серія «Економіка». – випуск 10. – 2008. – С. 240-247.

Луцик А.І. Фіскальні та регулюючі засади державного податкового менеджменту: Автореф. дис. … канд. екон.

наук: 08.04.01 / А.І. Луцик. – Тернопіль, 2006. – 20 с.

Андрущенко В.Л. Фіскальне адміністрування як наука і мистецтво / В.Л. Андрущенко // Фінанси України. –

№ 6. – 2003. – С. 27-35

Звіт про виконання Плану основних питань економічної та контрольної роботи ДПА в Черкаській області на

-2009 рр. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.sta.ck.ua/html/plan/ arh_plan.rar.

Рубан Н. Усі схеми мінімізації відомі. І ми докладемо максимум зусиль для їх руйнування [Електронний

ресурс] / Н. Рубан. – Режим доступу: http://www.zpnalog.gov.ua/nc/golovne-skhovishche/novini/article/natalijaruban-usi-skhemi-minimizaciji-vidomi-i-mi-do/.

Красницкий В.А. Концептуальные направления реформирования системы налогового администрирования /

В.А. Красницкий // Вестник Финансовой академии. – 2008. – № 3. – С. 154-161.

Особенности администрирования налога на прибыль в Москве [Электронный ресурс] / Г.А. Суворова //

Российский налоговый курьер – 2006. – № 8. – Режим доступа: http://www.rnk.ru/journal/archives/2006/8/

nalogovoe_administrirovanie/nalog_na_pribyl/72316_print.phtml.

В США тоже любят «схемы» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.vedomosti.ru/newspaper/

article/2004/04/07/74511

Alternative Minimum Tax Basics [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://taxation.lawyers.com/income-tax/

Alternative-Minimum-Tax-Basics.html.

Стюбен Н. Податкова система Сполучених Штатів Америки / Н. Стюбен // Вісник податкової служби України. –

– Листопад-грудень. – С. 42-54.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Вдосконалення фінансових відносин