АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ

Оксана Василівна Рудь

Анотація


У роботі проведений аналіз механізму адміністрування податку на прибуток вітчизняних підприємств з метою усунення схем ухилення від сплати податку. Для цього використані методи кількісного аналізу показників діяльності органів Державної податкової служби в Черкаській області. У результаті отримані науково-практичні рекомендації щодо удосконалення нормативно правових актів у сфері справляння податку на прибуток, зокрема, шляхом впровадженням альтернативного мінімального податку та податкового паспорту підприємства.

Ключові слова


адміністрування податків; податок на прибуток підприємств; податковий паспорт підприємства; альтернативний мінімальний податок

Повний текст:

PDF

Посилання


Савченко Т.Б. Альтернативний мінімальний податок як засіб презумптивного оподаткування / Т.Б. Савченко //

Фінанси України. – 2005. – № 1.– С. 30-35.

Налогообложение: теории, проблемы, решения / В.П. Вишневский, А.С. Веткин, Е.Н. Вишневская та ін. –

Донецк, 2006. – 505 с.

Онишко С.В. Підвищення рівня адміністрування податку на прибуток / С.В. Онишко // Фінанси України. –

№ 6. – 2003. – С. 47-50.

Паєнтко Т.В. Підвищення ефективності адміністрування податку на прибуток / Т.В. Паєнтко // Науковий

вісник Національної академії ДПС України. – № 4 (31). – 2005. – С. 80-89.

Швабій К.І. Напрями підвищення ефективності адміністрування податків в Україні / К.І. Швабій, Ю.Д. Гусак //

Наукові записки. Серія «Економіка». – випуск 10. – 2008. – С. 240-247.

Луцик А.І. Фіскальні та регулюючі засади державного податкового менеджменту: Автореф. дис. … канд. екон.

наук: 08.04.01 / А.І. Луцик. – Тернопіль, 2006. – 20 с.

Андрущенко В.Л. Фіскальне адміністрування як наука і мистецтво / В.Л. Андрущенко // Фінанси України. –

№ 6. – 2003. – С. 27-35

Звіт про виконання Плану основних питань економічної та контрольної роботи ДПА в Черкаській області на

-2009 рр. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.sta.ck.ua/html/plan/ arh_plan.rar.

Рубан Н. Усі схеми мінімізації відомі. І ми докладемо максимум зусиль для їх руйнування [Електронний

ресурс] / Н. Рубан. – Режим доступу: http://www.zpnalog.gov.ua/nc/golovne-skhovishche/novini/article/natalijaruban-usi-skhemi-minimizaciji-vidomi-i-mi-do/.

Красницкий В.А. Концептуальные направления реформирования системы налогового администрирования /

В.А. Красницкий // Вестник Финансовой академии. – 2008. – № 3. – С. 154-161.

Особенности администрирования налога на прибыль в Москве [Электронный ресурс] / Г.А. Суворова //

Российский налоговый курьер – 2006. – № 8. – Режим доступа: http://www.rnk.ru/journal/archives/2006/8/

nalogovoe_administrirovanie/nalog_na_pribyl/72316_print.phtml.

В США тоже любят «схемы» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.vedomosti.ru/newspaper/

article/2004/04/07/74511

Alternative Minimum Tax Basics [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://taxation.lawyers.com/income-tax/

Alternative-Minimum-Tax-Basics.html.

Стюбен Н. Податкова система Сполучених Штатів Америки / Н. Стюбен // Вісник податкової служби України. –

– Листопад-грудень. – С. 42-54.


Пристатейна бібліографія ГОСТ