ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ ЯК ВІДБИТТЯ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬНОЇ ФОРМИ ПРАЦІ

Ліана Анатоліївна Дмитриченко

Анотація


Однією з актуальних проблем сучасної економічної теорії і практики є проблема забезпечення повної зайнятості населення. Загострення цієї проблеми в умовах економічної кризи обумовлює необхідність пошуку ефективного механізму подолання безробіття і таким чином подальшого розвитку суспільної форми праці

Ключові слова


зайнятість населення; механізм скорочення безробіття; економічний розвиток

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Державний комітет статистики України: Статистичний щорічник України за 2008 рік / За ред. Осауленка О.Г. – К.: Державне підприємство «Інформаційно-аналітичне агентство», 2009. – 566 с.

 

2. Общественная форма труда при социализме. Совместное издание / Под ред. А.Д. Смирнова и К. Сабо. – М.: Экономика; Будапешт: Изд-во Будапештского ун-та экономических наук им. К. Маркса, 1984. – 264 с.

 

3. Колот А.М. Еволюція державної політики зайнятості в країнах з розвиненою ринковою економікою / А. Колот // Зайнятість та ринок праці. – 2007. – № 11.– С. 47-55.

 

4. Зайцева К.В. Проблеми та особливості соціалізації ринку праці в Україні / К. Зайцева, О. Фінагіна // Економічний простір. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2008. – С. 200-205.

 

5. Зайцева К.В. Проблеми активізації самозайнятості населення в умовах економічної кризи / К. Зайцева // Прометей: Регіональний збірник наукових праць з економіки. – Донецький економіко-гуманітарний інститут МОН України; інститут економіко-правових досліджень НАН України. – Вип. 1 (27). – Донецьк: ДЕГІ, 2009. – С. 130-137.

 

6. Жуковський М.О. Трудові ресурси як складова конкурентоспроможності підприємства / М. Жуковський // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 2 (68). – С. 54-59.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.