МОЖЛИВОСТІ ЗМЕНШЕННЯ ШКІДЛИВОГО ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

Автор(и)

  • Тетяна Михайлівна Фертікова Чорноморський державний університет ім. Петра Могили, Україна

Ключові слова:

економічне зростання, якість життя, стан навколишнього середовища, шкідливі викиди

Анотація

Забезпечення економічного зростання залишається однією з ключових задач як провідних країн світу, так і країн, що розвиваються. Хоча доведеним фактом є те, що зростання економіки може супроводжуватися погіршенням якості життя, в тому числі завдяки зростанню ступеня забруднення довкілля. В статті проаналізовані дані щодо можливих взаємозв’язків між економічним зростанням та динамікою обсягів шкідливих викидів. Інформація по таким країнам як Китай, Україна, Росія свідчить про наявність прямо пропорційної залежності між даними показниками. В той час як в деяких країнах Європи за позитивної динаміки ВВП в середині поточного десятиліття антропогенний вплив на довкілля зменшувався. В статті обґрунтовано, що можливість забезпечення економічного зростання залежить від мотивації суб’єктів господарювання здійснювати інвестиції екологічного призначення, вибору їх об’єкту, стану ринкової кон’юнктури. Оскільки більш сприятливими для зростання є інвестиції, що стимулюються ринком, але їх здійснюється недостатньо для покращення стану довкілля у відносно нетривалі терміни, розроблено принципи державного екологічного регулювання, що не суперечать меті забезпеченні економічного зростання.

Біографія автора

Тетяна Михайлівна Фертікова, Чорноморський державний університет ім. Петра Могили

кандидат економічних наук, викладач кафедри економічної теорії

Посилання

Изменения климата и экономический рост: можно ли их совместить? / Под ред. М. Торнинг, А. Илларионова

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.iea.ru/article/publ/doklad.pdf.

Херт Ван де Керк, Чиприан Попович. Индекс устойчивого развития общества // Общество и экономика. – 2008. –

№ 9. – С. 147-153.

Алексеев Д. Рост экономики вреден для здоровья. – 29.09.2009 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.mk.

ru/science/publications/359006.html.

Объем выбросов парниковых газов в ЕС сокращается четвертый год подряд. – 6.09.2009 [Електронний ресурс]. –

Режим доступу: http://curtis-19.livejournal.com/tag/парниковые+газы.

Туниця Т.Ю. Збалансоване природокористування: національний і міжнародний контекстт. – К.: Знання, 2006. – 300 с.

Изотов Д.А. Вызовы для экономики КНР: возможности и механизмы развития [Электронный ресурс]. – Режим

доступа: ecrin.ru/files/izotov_report_18.03.2009.doc.

www.ukrstst.gov.ua.

Хвесик М., Голян В., Шубалий О. Природокористування в умовах ринкової трансформації: тенденції,

закономірності та прогнози // Економіст. – 2009. – № 9. – С. 20-25.

www.gks.ru.

Metz B., Davidson O.R., Bosch P.R., Dave R., Meyer L.A. (eds) Contribution of Working Group III to the Fourth

Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. – NY: Cambridge University Press. – 2007.

Гахович Н. Стан і проблеми екологізації промислового виробництва // Економіка України. – 2008. – № 4. – С. 73-81.

Шоу Д., Строуп Р. Повышает ли экологическое регулирование эффективность экономики? [Электронный

ресурс]. – Режим доступа: http://www.inliberty.ru/library/study/357/S.

Ambec P. Barla Can Environmental Regulations be Good for Business? An Assessment of the Porter Hypothesis

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ideas.repec.org/p/lvl/laeccr/0505.html.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Проблеми економічної теорії