ПРОБЛЕМИ ЗАЙНЯТОСТІ ІНВАЛІДІВ В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНО- ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Ганна Олексіївна Кравцова Чорноморський державний університет ім. Петра Могили, Ukraine

Ключові слова:

виробничо-лікувальні комплексні підприємства, зайнятість, соціальний захист інвалідів

Анотація

У статті досліджуються проблеми зайнятості в умовах соціально- економічної кризи в Україні. Обґрунтовуються забезпечення спеціалізованими робочими місцями людей з особливими фізичними потребами на засадах розвитку виробничо-лікувальних комплексних підприємств для інвалідів. Провівши дослідження проблеми було з’ясовано, що в Україні проживає 2,7 млн інвалідів, тобто на виплату пенсій держава витрачає 17,6 млрд грн на рік. Проте пенсії по інвалідності в розмірі 544 грн/міс. вистачає лише на необхідні продукти харчування, ліки та оплату за комунальні послуги. На придбання одягу та взуття з вищезазначеної виплати інвалідам залишається 20 гривень на місяць. Саме тому доцільніше створити виробничо-лікувальні комплекси, які забезпечать зайнятість інвалідів, давши тим самим можливість особам з обмеженими фізичними можливостями заробляти собі на життя своєю працею.

Біографія автора

Ганна Олексіївна Кравцова, Чорноморський державний університет ім. Петра Могили

аспірант кафедри економіки підприємства

Посилання

Всесвітня програма дій стосовно інвалідів: прийнята Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних націй

грудня 1982 року // Офіційний сайт: www.expertsoft.com.ua. – 2008. – 33 с.

Конвенція про права інвалідів від 13 грудня 2006 року // Офіційний сайт: www.expertsoft.com.ua. – 2008. – 26 с.

Конвенція про професійну реабілітацію та зайнятість інвалідів N 159 від 1 червня 1983 року. Женева // Офіцій-

ний сайт: www.expertsoft.com.ua. – 2008. – 8 с.

Право на життя без перешкод: інваліди і суспільство: Довідниково-бібліографічний покажчик / ЦБС для дорослих

м. Миколаєва; Уклад.: Т.О. Михайловська, С.А. Петренко, І.В. Письменна. – Херсон: Тімекс, 2007. – 56 с., вклад.

Про внесення змін до деяких законів України щодо оподаткування підприємств та організацій громадських організацій

інвалідів: Закон України від 13 липня 2000 року // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 1926. – ІІІ.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо професійної і трудової реабілітації інвалідів:

Закон України від 6 жовтня 2005 року // Офіційний вісник. – 2005. – № 2960. – ІV.

Про внесення змін до деяких законів України щодо реалізації інвалідами права на трудову зайнятість: Закон

України від 23 лютого 2006 року // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 3483. – ІV.

Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії: Закон України від 5 жовтня 2000 року //

Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 2017. – ІІІ.

Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам: Закон України від 16 листопада

року // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 2109. – ІІІ.

Про зайнятість населення: Закон України від 1 березня 1991 року // Відомості Верховної Ради України. – 1991. –

№ 803. – ХІI.

Про закупівлю продукції підприємств громадських організацій інвалідів та Державної кримінально-виконавчої

служби: Постанова Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 року // Урядовий кур’єр. – 2003. – № 1436.

Про затвердження Положення про Фонд соціального захисту інвалідів: Постанова Кабінету Міністрів України

від 26 вересня 2002 року // Урядовий кур’єр. – 2002. – № 1434.

Про Комплексну програму розв’язання проблем інвалідності: Постанова Кабінету Міністрів України від

січня 1992 року // Урядовий кур’єр. – 1992. – № 31.

Про оподаткування доходів підприємств і організацій: Закон України від 21 лютого 1992 року // Відомості

Верховної Ради України. – 1992. – № 2146. – ХІІ.

Про організацію робочих місць та працевлаштування інвалідів: Постанова Кабінету Міністрів України від

травня 1995 року // Урядовий кур’єр. – 1995. – № 314.

Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні: Закон України від 21 березня 1991 року // Відомості

Верховної Ради України. – 1991. – № 875. – ХІІ.

Про податок з доходів фізичних осіб: Закон України від 22 травня 2003 року // Відомості Верховної Ради

України. – 2003. – № 889. – ІV.

Про податок на додану вартість: Закон України від 3 квітня 1997 року // Відомості Верховної Ради України. –

– № 168/97-ВР.

Про соціальні послуги: Закон України від 19 червня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. – 2003. –

№ 966. – ІV.

Шевцов А.Г. Інформаційні технології як засіб соціальної реабілітації людей з обмеженими функціями здоров’я //

Збірник наукових праць I Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми виховання та

навчання людей з особливими потребами». – 17-18 травня 2000. – Київ: Університет «Україна», 2001 р.

Юровский Б.,Маргорская Л. Справочник для пенсионеров, для всех, кто готовится к пенси. – 2-е издание,

дополненое – Харьков: Центр « Консулат», 2008. – 232 с.

Standard Rules on Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities. United Nations. General Assembly

resolution A/48/96. – 20 December. – 1993.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Проблеми економічної теорії