АНАЛІЗ РІВНЯ ЖИТТЯ ПЕНСІОНЕРІВ ЯК ІНДИКАТОРУ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕФОРМУВАННЯ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Катерина Петрівна Черненок Чорноморський державний університет ім. Петра Могили, Ukraine

Ключові слова:

рівень життя, пенсійна система, прожитковий мінімум, пенсійна реформа, пенсійне забезпечення

Анотація

Статтю присвячено аналізу рівня життя сучасних пенсіонерів в контексті реформування пенсійної системи України. Для характеристики рівня життя осіб пенсійного віку розглянуто середній рівень пенсій, структуру сукупних витрат та індекс споживчих цін. Обґрунтовано залежність рівня життя пенсіонерів та ефективності реформування пенсійної системи від макроекономічної ситуації в країні. Визначено фактори, що найбільшим чином впливають на ефективність функціонування пенсійної системи. Наголошується на необхідності удосконалення соціальних стандартів та врахування макроекономічної ситуації при подальшому реформуванні пенсійної системи держави.

Біографія автора

Катерина Петрівна Черненок, Чорноморський державний університет ім. Петра Могили

аспірант кафедри фінансів, обліку і аудиту

Посилання

Державний комітет статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

Лібанова Е.М.Пенсійна реформа в умовах кризи // Праця і зарплата. – 2009. – № 45(673). – С. 4-5.

Гнибіденко І.Ф. Вплив світової фінансово-економічної кризи на соціальну сферу України // Економіка України. –

– № 7. – С. 64-74.

Жуковська А.Ю. Соціальні стандарти у сфері доходів населення та проблематика їх запровадження в Украї-

ні // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 11(101). – С. 181-189.

Баранова Н., Поляк Н. Удосконалення соціальних стандартів у системі соціального забезпечення // Україна:

аспекти праці . – 2009. – № 2. – С. 21-25.

Жуков В.И. На рубеже тысячелетий: социология отечественных преобразований (1985-2005 годы). – М.: Изд-во

РГСУ, 2008. – 940 с.

Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування: закон України від 09.07.2003, №1058-IV

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon1.rada.gov.ua.

Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення» 09.07.2003 № 1057-IV.

Закон України «Про прожитковий мінімум» вiд 15.07.1999 р.

Яценко Н., Сколотяний Ю. Пенсионная реформа: что мешает? [Электронний ресурс]. – Режим доступа:

http://www.prostobank.ua/finansovyy_gid/pensiya/stati/pensionnaya_reforma_chto_meshaet.

Уайхауз Э. Пенсионная панорама. – М.: Весь Мир, 2008. – 224 с.

Ерусланова Р.И., Емельянова Ф.Н., Кондратьева Р.А. Пенсионное обеспечении в России. – М.: «Дашков и Кº»,

– 608 с.

Надточій Б.О., Демчук Л.А. Пенсія в Україні. Коментар Закону України «Про загальнообов’язкове державне

пенсійне страхування». – К.: ЮрінкомІнтер, 2006. – 512 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Вдосконалення фінансових відносин