ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН ЯК СКЛАДОВА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ МАТЕРІАЛЬНОГО СТИМУЛЮВАННЯ

Автор(и)

  • Олександр Юхимович Єганов Миколаївський державний університет ім. Петра Могили, Україна
  • Наталія Миколаївна Ришняк Національний університет кораблебудування ім. Адмірала Макарова, Україна

Ключові слова:

законодавчо-нормативне регулювання, трудові відносини, заробітна плата, організаційний механізм оплати праці

Анотація

В статті досліджується стан законодавчо-нормативного регулювання трудових відносин в сфері оплати праці, аналізуються основні проблеми функціонування юридично-правової бази та шляхи її вдосконалення.

Біографії авторів

Олександр Юхимович Єганов, Миколаївський державний університет ім. Петра Могили

проректор, к.т.н., професор

Наталія Миколаївна Ришняк, Національний університет кораблебудування ім. Адмірала Макарова

старший викладач кафедри економічної теорії

Посилання

Зайкин А.Д., Ремезов К.С. Экономико-правовое регулирование труда и заработной платы. Учебник для вузов. –

М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА·М, 1999. – 328 с.

КЗпП України: Наук.-практ. коментар / Б.С. Стичинський, І.В. Зуб, В.Г. Ротань. – К.: А.С.К., 2001. – 1024 с.

Лаптій І. Оплата праці і заробітна плата: щодо питання термінології // Право України. – 2005.– № 7. – С. 81-84.

Павловська Н., Анішина Н. Основні напрями подальшого реформування оплати праці в Україні // Соціальний

захист. – 1999. – № 4. – С. 59-66.

Праця Миколаївщини 2004 рік. Статистичний збірник / Відповідальна за випуск Болякова Н.М. – Миколаїв:

Головне управління статистики у Миколаївській області, 2005. – 89 с.

Праця Миколаївщини 2008 рік. Статистичний збірник / Відповідальна за випуск Макуріна Л.В. – Миколаїв:

Головне управління статистики у Миколаївській області, 2008. – 304 с.

Трудове право України: Підручник / За ред. Н.Б. Болотіної, Г.І. Чанишевої. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2000. – 564 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Галузева та регіональна економіка