МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Автор(и)

  • Анатолій Якович Казарєзов Чорноморський державний університет ім. Петра Могили, Україна
  • Світлана Володимирівна Матвієнко Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, Україна

Ключові слова:

комерційний банк, фінансова стратегія, багатокритеріальна задача оптимізації, однокритеріальна задача оптимізації

Анотація

Формування фінансової стратегії комерційного банку є складним та відповідальним процесом, який вимагає детального дослідження. В роботі розглядаються підходи до формування фінансової стратегії комерційного банку. На підставі аналізу фінансових стратегій окремих комерційних банків доведено багатокритеріальність задачі формування фінансової стратегії. Вказано на можливість зведення багатокритеріальної задачі формування фінансової стратегії комерційного банку до однокритеріальної задачі оптимізації шляхом переведення ряду локальних критеріїв у обмеження задачі. Проаналізовані інструментальні змінні задачі оптимізації фінансової стратегії. Наведені рекомендації з формування моделі фінансової стратегії комерційного банку.

Біографії авторів

Анатолій Якович Казарєзов, Чорноморський державний університет ім. Петра Могили

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри економічної теорії

Світлана Володимирівна Матвієнко, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана

аспірант

Посилання

Кривицька О.Р. // Фінанси України. – 2005. – № 3. – С. 138-146.

Мисюлин Д.В. От стратегии к финансовым показателям деятельности банка [Електронний ресурс]. – Режим

доступу: http://users.iptelecom.net.ua/~russo/Supervision/s2.htm.

Шершньова З.Є. Экономико-правовая библиотека. Стратегічне управління: Навчальний посібник // З.Є. Шерш-

ньова, С.В. Оборська. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.vuzlib.net/strat_upr/374.htm.

Теорія і практика планування підприємництва і агробізнесу: Технологія складання бізнес-плану. [Електронний

ресурс]. – Режим доступу: http://agroua.net/economics/businessbasics/index.php?docid=11.

Бланк И.А. Стратегия и тактика управления финансами. – К.: МП «Итем ЛТД», 1998. – 536 с.

Кредобанк. Річні звіти на сайті [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kredobank.com.ua.

Приватбанк. Річні звіти на сайті [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.privatbank.com.ua.

Казарезов А.Я. Методы оптимизации в принятии технических и экономических решений: Учебное пособие //

А.Я. Казарезов, А.Ф. Галь, Т.А. Фарионова, С.К. Чернов. – Николаев, 2007. – 145 с.

Хемминг Р.В. Численные методы. – М.: Наука, 1972. – 400 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Вдосконалення фінансових відносин