ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В РЕГІОНІ

Автор(и)

  • Валерій Васильович Горлачук Чорноморський державний університет ім. Петра Могили, Україна

Ключові слова:

конкурентоспроможність землекористування, землеустрій, грошова оцінка, економічна оцінка, державне управління, регулювання, стратегія, інноваційні технології, окупність затрат

Анотація

Розглядаються теоретичні засади розвитку конкурентоспроможних землеко- ристувань. Досліджуються механізми формування конкуретноспроможних земле- користувань та запроповано нові підходи до ефективної організації використання і охорони землі. Обґрунтовується вплив інноваційних процесів на підвищення конкурентоспроможності землекористувань та аграрного сектора України.

Біографія автора

Валерій Васильович Горлачук, Чорноморський державний університет ім. Петра Могили

доктор економічних наук, професор кафедри економіки підприємства, заслужений діяч науки і техніки України

Посилання

Верланов Ю.Ю., Абрамова І.С. Теоретичні підходи до визначення поняття конкурентоспроможності підпри-

ємств // Наукові праці: науково-методичний журнал. – Т. 89. Вип. 76. Економічні науки – Миколаїв: Вид-во

МДГУ ім. П. Могили, 2008. – С. 86-94.

Управління землекористуванням: Підручник / В.В. Горлачук, О.М. Гаркуша, В.Г. В’юн, В.В. Мельниченко,

І.М. Песчанська, Д.М. Демченко: За ред. В.В. Горлачука – Миколаїв: Вид-во «Іліон», 2006. – 376 с.

Porter M.E. Competitive Strategies: Techniques for Analyzing industries and comperititors. – N.Y.: Free Press. 1980. –

p.

Забелин П.В. Основы стратегического управления: Уч. пособие / П.В. Забелин, Н.К. Мойсеева – М.: Информа-

ционно-внедренческий центр «Маркетинг», 1998. – 196 с.

Немцов В.Д. Стратегічний менеджмент: Навч. посібник / В.Д. Немцов, Л.Є. Довгань. – К.: ТОВ «УВПК Екс

Об», 2001. – 560 с.

Попов С.А. Стратегическое управление: 17-модульная программа для менеджеров «Управление развитием

организации». Модуль 4. – М.: ИНФРА – М, 1999. – 344 с.

Тридід О.М. Стратегія розвитку підприємтсва в умовах кризи: Автореф. дис. ... д.е.н. – Донецьк: ДНУ, 2003. – 32 с.

Шпанко А. Про сутність поняття «Стратегічна конкуренто-спроможність» // Економіка АПК. – 2007. – № 6. – С. 45-49.

Нетудихата К.Л., Ципліцька О.О. Інновації як стратегічний фактор сучасного розвитку світовою економіки //

Наукові праці: Науково-методичний журнал. Т. 72. Вип. 59. Економічні науки. – Миколаїв: Вид-во МДГУ

ім. П. Могили 2007. – С. 34-40.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Галузева та регіональна економіка