АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА РІВНЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Ольга Юріївна Коваленко Чорноморський державний університет ім. Петра Могили, Україна

Ключові слова:

фінансова безпека, індикатори стану фінансової безпеки, порогові значення індикаторів стану фінансової безпеки, аналіз, оцінка, загрози, класична теорія ймовірності

Анотація

Проаналізовано рівень фінансової безпеки в Україні, який охарактеризовано як ризикований, що підтверджено оцінкою порогових значень показників-індикаторів стану фінансової безпеки. Виявлено, що найбільш небезпечними показниками для економіки України у 2009 р. є: відношення загального обсягу зовнішнього боргу до ВВП (47,57 %); частка іноземного капіталу в загальному обсязі банківського капіталу (34,5 %); обсяг кредитування банками реального сектору економіки 18,4 % до ВВП. Запропоновано використання методів класичної теорії ймовірності при аналізі офіційних показників рівня фінансової безпеки України, таких як рівень інфляції, відношення загального обсягу державного боргу до ВВП та ін., що дає можливість визначити з множини показників трьох рівнів небезпеки (критичний – кризовий – катастрофічний) певну загрозу з метою її попередження.

Біографія автора

Ольга Юріївна Коваленко, Чорноморський державний університет ім. Петра Могили

кандидат економічних наук, викладач кафедри економіки підприємства

Посилання

Методика розрахунку рівня економічної безпеки України // Офіційний сайт Міністерства економіки України

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=97980&cat_id=38738.

Статистичний бюлетень НБУ (електронне видання) /Департамент статистики та звітності Національного банку

України, 2008-2010. – Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.bank.gov.ua/Statist/elbul.htm.

Палєхова В.А. Макроекономіка: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення / В.А. Палєхова. –

Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. – Випуск 96. – С. 57.

Економічна безпека: навч. посіб. / за ред. З.С. Варналія. – К: Знання, 2009. – 647 с.

Данилишин Б. Уряд і Національний банк: у пошуках спільної стратегії / Данилишин Богдан // Асоціація украї-

нських банків: Публікації про банківську систему [Електронний Ресурс] – Режим доступу до статті:

http://aub.org.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=1134&menu=118&Itemid=68.

Бюджетний кодекс України [Електронний Ресурс] / Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2001. – № 37-38. –

ст. 189). – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/.

Стан економічної безпеки України в І півріччі 2008 року – Випуск 10. – Міністерство економіки України,

департамент макроекономіки [Електронний Ресурс]. – Режим доступу: http://me.kmu.gov.ua/.

Вітлінський В.В. Ризикологія в зовнішньоекономічній діяльності: навч. посіб. / В.В. Вітлінський, Л.Л. Маха-

нець. – К.: КНЕУ, 2008. – С. 84.

Гмурман В.Е. Теория вероятности и математическая статистика / В.Е. Гмурман. – М: Высшая школа, 1999. – С. 18, 76.

Градов А.П. Национальная экономика / А.П. Градов. – СПб.: Питер, 2005. – 2-е изд. – 240 с. (Серия «Учебное пособие»).

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Вдосконалення фінансових відносин