ОСВІТА: СУСПІЛЬНЕ БЛАГО АБО ТОВАР?

Вікторія Антонівна Палехова

Анотація


Стаття присвячена основним проблемам вітчизняної вищої освіти в контексті теорії людського капіталу та економіки знань. Досліджені основні наслідки комерціалізації вищої школи, які набули вигляду інституціональних пасток. Наголошується на необхідності переважного державного регулювання та фінансування освіти з огляду на визнання знань найважливішим чинником суспільного розвитку.

Ключові слова


економіка знань; людський капітал; освіта; комерціалізація вищої освіти; інституціональні пастки

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Майбуров И. Эффективность инвестирования и человеческий капитал в США и России // МЭиМО. – 2004. – № 4. – С. 3-13.

 

2. Макбурни Г. Глобализация: новая парадигма политики высшего образования // Высшее образование в Европе. – Т. XXVI. – 2001. – № 1. – С. 46-55 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: technical.bmstu.ru/istoch/reforma/ glob.doc.

 

3. Schultz T. Human Capital: Policy Issues and Research Opportunities. N.Y. – 1972.

 

4. Осадчая И. Постиндустриальная экономика: меняется ли роль государства // МЭиМО. – 2009. – № 5. – С. 31-42.

 

5. Шумская С.С. Национальное богатство: методологические подходы и оценки по Украине // Экономическая теория. – 2006. – № 4. – С. 62-76.

 

6. Радіонова І. Економічне зростання з участю людського капіталу // Економіка України. – 2009. – № 1. – С. 19-30.

 

7. Междисциплинарный научный семинар «развитие образования на пути становления экономики знаний»: материалы дискуссии // Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика. – 2008. – № 5. – С. 86-114.

 

8. Гальчинський А. Відновити дієздатність держави // Економіка України. – 2000. – № 8. – С. 8-14.

 

9. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. – М: Фонд экономичес- кой книги «Начала», 1997. – 180 с.

 

10. Балацкий Е. Институциональные конфликты в сфере высшего образования // Свободная мисль – ХХI. – 2005. – № 11. – С. 23-38.

 

11. Хазан Я. Чи потрібні Україні випускники Прінстона, Оксфорда і Сорбонни, або Як МОН України викриває нелегалів в інших країнах // Дзеркало тижня. – № 17(797) 30 квітня – 14 травня 2010.

 

12. http://www.transparency.org/publications/gcr/gcr_2009.

 

13. Скрипник А. Освіта, індекс сприйняття корупції та мотиваційні моделі корупційної поведінки // Економіка України. – 2010. – №2. – С. 59-71.

 

14. Любимов Л. Страна непрофессионалов // Ведомости. – 11.03.2010. – № 42 (2560) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/03/11/227747.

 

15. Грінберг Р. Держава в економіці знань // Економіка України. – 2009. – № 10. – С. 28-39.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.