ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ІННОВАЦІЙНО- ІНВЕСТИЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ЕКОНОМІКИ

Володимир Миколайович Орел

Анотація


В статті автор досліджує теоретичні засади інноваційно-інвестиційної активності економіки, акцентує увагу на необхідності пошуку нових факторів прискорення економічної динаміки, адекватних сучасному стану розвитку світової економіки

Ключові слова


економіка; громадянське суспільство; демократичні перетворення; держава; інновації; інвестиції; конкуренція; економічне зростання; політика; регіон

Повний текст:

PDF

Посилання


Пічкур О. Особливості інноваційної діяльності на сучасному етапі / О. Пічкур // Інтелектуальна власність. – 2003. – № 12. – С. 34–39.

Закон України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» від 16 січня 2003 року № 433-IV.

Гойко А. Ф. Методи оцінки ефективності інвестицій та пріоритетні напрями їх реалізації / А. Ф. Гойко. – К. : ВІРА-Р, 1999. – 319 с.

Инновационная деятельность в условиях изменения форм собственности : монография // Б. Т. Клияненко, А. П. Осыка, Г. Н. Маслова и

др. – Луганск : Изд-во ВУГУ, 1997. – 48 с.

Завлин П. Н.Оценка эффективности инноваций / П. Н. Завлин, А. В. Васильев. – СПб. : Изд. дом «Бизнес-пресса», 1998. – 216 с.

Збаразская Л. А. Экономические аспекты развития инновационной активности предприятий / Л. А. Збаразская // Социально-

экономические проблемы развития производства : Сб. науч.тр. – Донецк, 2002. – С. 43–51.

Амоша А. И. Инновации в производстве: Социально-экономический аспект / А. И. Амоша, Н. А. Лобанов, Л. Н. Саломатина. – К. :

Наук. думка, 2004. – 295 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ