Том 189, № 177 (2012)

Зміст

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ КАК ОТРАЖЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПРОБЛЕМ ЭКОНОМИКИ PDF (Русский)
Михайло Михайлович Гузєв
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ІННОВАЦІЙНО- ІНВЕСТИЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ЕКОНОМІКИ PDF
Володимир Миколайович Орел
НАПРЯМКИ ДЕРЖАВНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В СФЕРІ ПІДВИЩЕННЯ ТЕМПІВ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В УКРАЇНІ PDF
Олександр Юрійович Смірнов
БОРГОВА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ PDF
Світлана Миколаївна Жилєнко
МЕТОДИКА ОЦІНКИ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ PDF
Андрій Анатолійович Васильєв

РОЗВИТОК ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

ДИНАМІКА КАПІТАЛІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО ФОНДОВОГО РИНКУ PDF
Олена Олександрівна Ляховець
МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОГНОЗУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ PDF
Михайло Миколайович Корнєв
ВПЛИВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РЕЗЕРВАМИ НА ПРИБУТКОВІСТЬ БАНКУ PDF
Анатолій Якович Казарєзов
ЗРОСТАННЯ РОЛІ НАКОПИЧУВАЛЬНОГО ПРИНЦИПУ В СУЧАСНІЙ ПЕНСІЙНІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ: ПЕРЕДУМОВИ ТА РИЗИКИ PDF
Катерина Петрівна Черненок
ОЦІНКА ЯКОСТІ ПОСЛУГ ІНТЕРНЕТ-ТРЕЙДИНГУ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ УКРАЇНИ PDF
Олексій Олександрович Полєтаєв
АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ТА СТРУКТУРИ ПОТОЧНИХ АКТИВІВ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
В. В. Зельдіс, Н. В. Бородіна
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКУ ДОХОДІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ ІІІ-ІV РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ PDF
Ганна Леонідівна Норд, Наталія Олександрівна Руденко
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ PDF
Вікторія Лопатіна

ЕКОНОМІКА ПРОМИСЛОВОСТІ, ТРАНСПОРТУ ТА ІНШИХ ГАЛУЗЕЙ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА PDF
Ігор Сергійович Грозний, Сергій В`ячеславович Коверга
ІННОВАЦІЙНА РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Юрій Володимирович Великий
ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Ірина Георгіївна Яненкова
МЕТОДИ РОЗПОДІЛУ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ У МАШИНОБУДІВНОМУ ВИРОБНИЦТВІ PDF
Світлана Анатоліївна Бурлан
ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СУДНОПЛАВСТВА ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ PDF
Наталія Михайлівна Бєлова
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ОЦІНКИ ВПЛИВУ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА ФІРМОВУ КОНКУРЕНТОЗДАТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ PDF
Ірина Сергіївна Комаренко

СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА ЕКОНОМІКА ПРАЦІ

ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ PDF
Л. С. Мельничук
ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ МЕХАНІЗМ ПРОГРАМ НАВЧАННЯ ПЕРСОНАЛУ В КОНТЕКСТІ ЗАВДАНЬ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ PDF
А. Є. Матушко, Ю. Ю. Верланов

РЕГІОНАЛЬНА ТА МІСЦЕВА ЕКОНОМІКА

REGIONAL DISPARITIES IN UKRAINE PDF (English)
Тарас Євгенович Грендаш
О РЕАЛИЗАЦИИ МОНИТОРИНГА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ, УСТОЙЧИВОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В РЕГИОНАЛЬНОЙ ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ PDF (Русский)
Олександр Валентинович Плякін, О. А. Орєхова
ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ОРІЄНТОВНОГО РИНКУ ЗЕМЕЛЬНИХ ПАЇВ PDF
Валерій Васильович Горлачук, Ірина Миколаївна Семенчук
РИНКОВИЙ МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ PDF
Світлана Миколаївна Белінська
ПРИНЦИПИ РЕСУРСООЩАДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Олександр Борисович Кузьменко
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОГО КАПІТАЛУ PDF
О. В. Лазарєва
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ ТРУДОВИХ КОЛЕКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Н. В. Міцкевич

ПИТАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

РОЗВИТОК ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ У ЧДУ ІМЕНІ ПЕТРА МОГИЛИ PDF
Анна Олексіївна Кравцова
МЕТОДОЛОГИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАОЧНО-ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ PDF
Ю. К. Тараненко
МОДЕРНІЗАЦІЯ МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ PDF
О. Т. Дейнеко