ПРИНЦИПИ РЕСУРСООЩАДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Олександр Борисович Кузьменко

Анотація


Визначено поняття, основні чинники та принципи ресурсоощадної діяльності аграрних підприємств. Встановлено конкурентні переваги, що отримують підприємства внаслідок ресурсозбереження.

Ключові слова


ресурсоощадна діяльність; аграрні підприємства; чинники; принципи

Повний текст:

PDF

Посилання


Андрійчук В. Г. Економіка аграрних підприємств : [підручник]. – 2-ге вид., доп. і перероблене / В. Г. Андрійчук. – К.: КНЕУ, 2002. —

с.

Андрійчук В. Г. Ефективність діяльності аграрних підприємств: теорія, методика, аналіз / В. Г. Андрійчук : 2-uе вид., без змін. – К. :

КНЕУ, 2006. – 292 с.

Мельник Л. Г. Эколого-экономические основы ресурсосбережения / МельникЛ. Г., Скоков С. А., Сотник И. Н. [под. ред. к.е.н., доц.

И. Н. Сотник.]. – Сумы : ИТД «Университетская книга», 2006. – 229с.

Підлісецький Г. М. Підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу аграрного сектору / Г. М. Підлісецький,

М. І. Толкач // Економіка АПК. – К. : НАН, 2008. – №5. – C. 65–66.

Ринкова трансформація економіки АПК: [кол. моногр., у 4-х ч.] / [за ред. П. Т. Саблука, В. Я. Амбросова, Г. Є. Мазнєва]. – К. : ІАЕ,

Відтворення та ефективне використання ресурсного потенціалу АПК (теоретичні і практичні аспекти) / [В. Трегобчук, А. Юзефович,

Д. Кирсанов, та ін., відпов. ред. акад. УААН В.М. Трегобчук]. – К. : І-нт економіки НАНУ, 2003.―259 с.

Кожемякіна Т. В. Економічна ефективність впровадження ресурсозберігаючих технологій в умовах гірничорудного виробництва /Т. В. Кожемякіна // Вісник Кріворізького економічного інституту КНЕУ. – 2009. – №2(18). – С.43–48.


Пристатейна бібліографія ГОСТ




Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.