НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКУ ДОХОДІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ ІІІ-ІV РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ

Ганна Леонідівна Норд, Наталія Олександрівна Руденко

Анотація


Бюджетні установи в процесі своєї діяльності керуються значною кількістю нормативно-правових документів, які видаються різними відомствами. Систематизація законодавчої бази обліку в закладах освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації дозволить проаналізувати існуюче правове підґрунтя і визначити шляхи подальшого розвитку облікового забезпечення

Ключові слова


нормативні акти; організація обліку; методика обліку; міжнародні стандарти; модернізація обліку

Повний текст:

PDF

Посилання


Бюджетний кодекс України вiд 08.07.2010, № 2456-VI.

Лытнева Н. А. Бухгалтерский учт : [учебник] / Н. А. Лытнева, Л. И. Малявкина, Т. В. Федорова. – М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2006. –

с.

МСБОДС 9. Дохід від операцій обміну [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.buhgalter911.com/Res/MSBODS/9.pdf.

Наказ МФУ «Про затвердження Змін до деяких положень (стандартів) бухгалтерського обліку» від 30.11.2009 р., № 1396.

Постанова КМУ «Про затвердження Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2007-2015 роки»,

№ 34 від 16.01.2007 р.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.