ІННОВАЦІЙНА РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Юрій Володимирович Великий

Анотація


У статті аналізується стан інноваційної реструктуризації машинобудівних підприємств України

Ключові слова


машинобудівні підприємства; реструктуризація; інноваційна діяльність; інновації; структури; трансформація; управління

Повний текст:

PDF

Посилання


Балабанов И. Т. Реструктуризация промышленных предприятий / И. Т. Балабанов. – Спб : Питер, 2001. – 309 с.

Коваленко И. И. Анализ инновационных проектов: монография / И. И. Коваленко. – Одесса : Астропринт, 2006 – 117 с.

Реструктуризация предприятий и компаний : справоч. пособие / [И. И. Мазур, В. Д. Шапиро и др. ; под ред. И. И. Мазура]. – М. : Высш.

шк., 2000. – 587 с.

Скиба М. Державне управління структурно-інноваційними зрушеннями в економіці / М. Скиба // Вісн. НАДУ. – 2005. – № 1. –

С. 224–230.


Пристатейна бібліографія ГОСТ