РОЗВИТОК ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ У ЧДУ ІМЕНІ ПЕТРА МОГИЛИ

Анна Олексіївна Кравцова

Анотація


У статті досліджуються проблеми розвитку інклюзивної освіти в умовах ринкової економіки у ЧДУ ім. Петра Могили. Обґрунтовується створення за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів безперешкодних умов для надання в Університеті освітніх послуг особам з обмеженими фізичними можливостями. З’ясовано, що протягом вересня 2009 року – липня 2012 років за навчання та проживання у гуртожитках осіб з обмеженими фізичними можливостями, які навчаються на контрактній основі за рахунок коштів Фонду університет отримав майже 164 тисяч грн, усього у 2011-2012 навчальному році за вищезазначеною Програмою в університеті навчається 20 осіб, а саме шестеро – на денній формі навчання та чотирнадцять – на заочній.

Ключові слова


інклюзивна освіта; ринкова економіка; особи з обмеженими фізичними можливостями; удосконалення законодавства; співпраця з Фондом соціального захисту інвалідів

Повний текст:

PDF

Посилання


Алиева Л. М. Экономические аспекты инвалидности // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия «Медицина». – 2008, № 1. – С. 94–95.

Загуменнов, Ю. Л. Инклюзивное образование: создание равных возможностей для всех учащихся / Ю. Л. Загуменнов // Минская школа сегодня. – 2008. – № 6. – С. 3–6.

Загуменнов, Ю. Л. Ценности профессионального педагогического образования в условиях инклюзивного подхода / Ю. Л. Загуменнов //

Последипломное образование: достижения и актуальные направления развития : тез. докл. II Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 27-28 нояб. 2008 г. – В 2 ч. Ч. 1 / ГУО «Акад. последиплом. образования». – Минск : АПО, 2008. – С. 168–171.

Конвенція про права інвалідів від 13 грудня 2006 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : сайт: www.expertsoft. com.ua. – 2008. –

с.

Конституція України від 28 червня 1996 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. № 254к/96 – ВР.

Про вищу освіту: Закон України від 17 січня 2002 року // Відомості

Верховної Ради України. – 2002. – № 2984-III.

Про освіту: Закон України від 23 травня 1991 року// Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 1060-XII.

Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні: Закон України від 21 березня 1991 року // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 875 – ХІІ.

Про реабілітацію інвалідів в Україн: Закон України від 6 жовтня 2005 року // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 2961 – ІV.

Программа экономических реформ Украины на 2010-2014 года: Комитет по экономическим реформам при Президенте Украины

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.zn.ua, – 2010. 154 с.

Цыганкова М. Н. Возможности инклюзивного образования в преодолении психологического феномена социальной инвалидизации /М. Н. Цыганкова // Социально-культурные, духовно-нравственные, экономические и правовые проблемы меняющегося мира. М., 2010.

Выпуск № 2. – С. 86–89.

Цыганкова М. Н. Становление личности студента с ограниченными возможностями в условиях включенного (инклюзивного) высшего образования / М. Н. Цыганкова // 6-я медицинская специализированная выставка-форум «Мир людей с ограниченными возможностями

здоровья» : материалы форума. – М., 2009. – С. 39.

Шевцов А. Г. Інформаційні технології як засіб соціальної реабілітації людей з обмеженими функціями здоров’я / А. Г. Шевцов //Збірник наукових праць I Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми виховання та навчання людей з

особливими потребами», 17-18 травня 2000 р. Київ, Університет «Україна», 2001р.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.