БОРГОВА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Світлана Миколаївна Жилєнко

Анотація


Статтю присвячено виявленню особливостей боргової політики в Україні, що пов’язані з етапами її розвитку. В історичному контексті визначено сім основних етапів розвитку, кожен з яких відокремлюється відповідно до таких критеріїв: відношення державного боргу до ВВП, боргових інструментів, що залучаються, можливості погашення та обслуговування боргу, напрямів використання залучених коштів. У дослідженні розглянуто також перспективи розвитку боргової політики, що спрямовуються на скорочення внутрішнього та зовнішнього державного боргів

Ключові слова


державний борг; боргова політика; боргова безпека; боргове навантаження; витрати на обслуговування державного боргу

Повний текст:

PDF

Посилання


Горобець О. Державний борг України та його вплив на розподіл валового внутрішнього продукту / О. Горобець // Актуальні проблеми

економіки. – 2005. – № 3. – С. 17–23.

Динаміка кредитних рейтингів України (боргових зобов’язань) станом на 06 липня 2010 року. Статистичні данні Світового Банку

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://minfin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article/main?art_id=262224&cat_id=

&search_param=% EC%E2%F4&searchPublishing=1.

Звіт «Створення фіскального простору для економічного зростання. Огляд державних фінансів України» від 14.09.2006 р. [Електронний

ресурс]. – Режим доступу : http://siteresources.worldbank.org/INTUKRAINE/Resources/328335-1158937917927/pfr1_ukr.pdf].

Особливості та пріоритети боргової політики України / [Гальчинський А. С., Варналій З. С., Майстришин В. Я. та ін.]. – К., 2004. – 110 с.

Шандарук О. М. Сучасний стан ринку боргових зобов’язань в Україні / О. М. Шандарук, О.Є. Недзведовська // Студентські наукові

записки. Серія «Економіка». – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2008. – С. 71–78.

Ярошевич Н. Б. Ретроспектива та перспектива управління державним боргом України / Н. Б. Ярошевич, І. А. Хайдукова // НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України : Збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.7. – С. 192–197.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.