НАПРЯМКИ ДЕРЖАВНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В СФЕРІ ПІДВИЩЕННЯ ТЕМПІВ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В УКРАЇНІ

Олександр Юрійович Смірнов

Анотація


У статті на підставі аналізу причин спаду в перехідних економіках країн Центральної та Східної Європи обґрунтовано основні пріоритети макроекономічної політики та інституційних реформ, які дозволяють поліпшити інвестиційний клімат та сприяти економічному зростанню в Україні. Серед основних перешкод для сталого економічного розвитку в перехідних економіках, у тому числі в Україні, є недосконалість та нестабільність податкової системи; корупція та злочинність; нестабільність економічної політики та загальна невизначеність регулювання; дефіцит фінансування та непередбаченість судової системи. Тому державна економічна політика в Україні має бути спрямована як на стимулювання приватних заощаджень і внутрішніх інвестицій, так і на поліпшення якості ринкового середовища, збільшення прозорості управління та закріплення державних інститутів, важливих для активізації інвестиційного процесу. Основою комплексу заходів має стати розвиток системи мобілізації, розподілу та перерозподілу заощаджень, що матиме значний як прямий, так й непрямий ефект на розвиток реального сектору економіки та фінансових ринків. Це дозволяє, з одного боку, створити ресурсну базу для потреб господарюючих суб’єктів, з іншого – запустити саморегулюючий механізм, який здатний за підтримки державних органів влади створити умови для сприятливого інвестиційного середовища та розвитку нових форм інститутів, фінансових посередників, інструментів тощо

Ключові слова


заощадження; інвестиційна активність економічних агентів; державна економічна політика

Повний текст:

PDF

Посилання


Шнипко О. Нагромадження основного капіталу як фактор конкурентоспроможності економіки / О. Шнипко // Економіка України. – 2005. – № 7. – С. 23–35.

Шинкарук Л. В. Інституційні засади капіталоутворення в Україні / Л. В. Шинкарук // Економічна теорія. – 2007. – № 3. – С. 72–85.

Fisher S., R. Sahay // The Transition Economies After Ten Years. IMF Working Paper, WP/00/30, 2000.

Стиглиц Дж. Куда ведут реформы? / Дж. Стиглиц // Вопросы экономики. – № 7. – 1999.

Попов В. Динамика производства при переходе к рынку: влияние объективных условий и экономической политики / В. Попов //

Вопросы экономики. – № 7. – 1998.

Havrylyshyn O., I. Izvorski, R. van Rooden Recovery and Growth in Transition Economies 1990-1997. A Stylized Regression Analysis // IMF

Working Paper. WP/98/141, 1998.

Pfefferman G., G. Kisunko, M. Sumlinski. Trends in Private Investment in Developing Countries and Perceived Obstacles to Doing Business //

International Financial Corporation, Discussion Paper 37, 1999.

Foster L., J. Haltiwanger, C. Krizan. Aggregate Productivity Growth: Lessons from Microeconomic Evidence // NBER Working Paper 6803,

Доходи і заощадження в перехідній економіці України / [за ред. С. Панчишина та М. Савлука]. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2003.

Bodie Z. Pensions as Retirement Insurance // Journal of Economic Literature, 28(1), 1990.

Davis E. P. Pension funds. Retirement Income Security and Capital Markets. // An International Perspective. Oxford University Press, New York, 1995.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.