МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ОЦІНКИ ВПЛИВУ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА ФІРМОВУ КОНКУРЕНТОЗДАТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Ірина Сергіївна Комаренко

Анотація


У статті розглянуто основні методичні підходи оцінки впливу зовнішнього середовища на фірмову конкурентоздатність підприємств харчової промисловості. Зовнішнє середовище представлено національними та галузевими факторами, ступінь впливу яких визначено як кореляцію із рівнем фірмової конкурентоздатності підприємств. Групування встановлених вагових коефіцієнтів дозволило запропонувати рівняння впливу факторів зовнішнього середовища на фірмову конкурентоздатність підприємств.

Ключові слова


методичні підходи; фірмова конкурентоздатність; фактори зовнішнього середовища; вагові коефіцієнти

Повний текст:

PDF

Посилання


Авдеенко В. Н. Производственный потенциал промышленного предприятия / В. Н. Авдеенко, В. А. Котлов. – М. : Экономика, 1989. – 240 с.

Иванов Ю. Б. Конкурентоспособность предприятия в условиях формирования рыночных отношений / Ю. Б. Иванов. – Харьков : ХГЭУ,1997. – 248 с.

Конкурентоспособность предприятия: оценка, диагностика, стратегия / [Иванов Ю. Б., Тищенко А. Н., Дробитько Н. А.,

Абрамова О. С.]. – Х. : ХНЭУ, 2004. – 255 с.

Оскольський В. В. Про перспективи становлення конкурентоспроможної регіональної економіки / В. Оскольський // Економіка України. – 2007. − № 12. – С. 4-11.

Портер М. Стратегия конкуренции: Методика анализа отраслей и деятельности конкурентов / М. Портер ; [пер. с англ. ; под ред.

А. Олейника и Р. Скильского]. – К. : Основа, 1997. – 584 с.

Комаренко І. С. Методика комплексної оцінки конкурентоздатності зернопереробних підприємств харчової промисловості України /

І. С. Комаренко // Науково-практичний журнал «Інвестиції: практика та досвід». – Київ, 2011. – Випуск № 19. – 2011. – С. 52-61.

Норд Г. Л. Методичні засади оцінки конкурентоздатності підприємств: класифікація факторів / Г. Л. Норд, І. С. Комаренко // Наукові

праці: науково-методичний журнал. Економіка. Правознавство. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2011. – Вип. 149. Том 161. –

С. 56–61.

Лондар С. Л. Економетрія засобами MS Excel : [навчальний посібник] / С. Л. Лондар, Р. В. Юринець. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2004. – 242 с.

Кремер Н. Ш. Теория вероятностей и математическая статистика для вузов / Н. Ш. Кремер. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 543 с.

Семикіна М. В. Мотивація ефективної зайнятості: проблеми, тенденції, вибір стратегії : [монографія] / М. В. Семикіна, Н. А. Іщенко, М. О. Родіонова. – Кіровоград : КОД, 2009. –200 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.