ЗРОСТАННЯ РОЛІ НАКОПИЧУВАЛЬНОГО ПРИНЦИПУ В СУЧАСНІЙ ПЕНСІЙНІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ: ПЕРЕДУМОВИ ТА РИЗИКИ

Катерина Петрівна Черненок

Анотація


Статтю присвячено аналізу накопичувального принципу в сучасній пенсійній системі України. Визначено передумови зростання ролі накопичувального принципу у пенсійній системі України. Проаналізовано ризики накопичувального компоненту, особливості запровадження на даному етапі. Наголошується, що домінування солідарної пенсійної системи в Україні є найбільш оптимальним, враховуючи сучасну соціально-економічну ситуацію. Разом із тим, обґрунтовано необхідність активізації накопичувальних принципів у пенсійному забезпеченні України

Ключові слова


накопичувальний принцип; інфляційний фактор; солідарний компонент; пенсійне забезпечення; пенсійна реформа

Повний текст:

PDF

Посилання


Ерусланова Р. И. Пенсионное обеспечении в России / Ерусланова Р. И., Емельянова Ф. Н., Кондратьева Р. А. – М. : «Дашков и Ко

», 2008. – 608 с.

Борисенко Н. Ю. Пенсионное обеспечение : [учебник] / Н. Ю. Борисенко. – М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2009. –576 c.

Мачульская Е. Е. Право социального обеспечения : [учеб. пособие для вузов]/ Е. Е. Мачульская, Ж. А.Горбачева. – М. : Книжный мир,

– 292 с.

Коровкин В. В. Пенсионная система индивидуальной капитализации : [учебник]/ В.В.Коровкин. – М.:Магистр: ИНФРА-М, 2011. –496 с.

Статистичні данні Світового Банку [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD/

countries?display=default.

Статистичні дані Організації Економічного Розвитку і Співробітництва [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://www.oecd.org/document/0,3746,en_2649_201185_46462759_1_1_1_1,00.html.

Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 09 червня 2003 р. № 1058-IV [Електронний ресурс]. –

Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi

Про недержавне пенсійне забезпечення: Закон України від 09 липня 2003 р. № 1057-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

зhttp://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1057-15

Статистичні дані Державного комітету Статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/

Волкова О. В. Ринок праці : [навчальний посібник] / Олена Волкова. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 424 с.

Підсумки роботи пенсійного фонду України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.pfu.gov.ua/pfu/control/uk/

publish/category?cat_id=94750&page=0.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.