ВПЛИВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РЕЗЕРВАМИ НА ПРИБУТКОВІСТЬ БАНКУ

Анатолій Якович Казарєзов

Анотація


Національний банк встановлює низку нормативів, що обмежують діяльність комерційних банків. Одним з важливих обмежувальних нормативів за умов економічної кризи є обсяг відрахувань банком у резерви за для забезпечення наданих банком кредитів. У роботі розглядається вплив відрахувань у резерви на прибутковість банку. На підставі статистичних даних про діяльність одного з комерційних банків проаналізовано співвідношення між прибутком банку та обсягом відрахувань у резерви. Доведено, що збільшення нормативів відрахувань у резерви за для забезпечення кредитів у момент початку фінансової кризи додатково зменшує прибутковість банку. Пропонується збільшувати нормативів відрахувань у резерви у період зростання фінансового ринку та зменшувати у момент початку кризи, що збільшить стійкість під час економічної нестабільності.

Ключові слова


банк; фінансова стратегія; резерви; прибуток; криза; економічна нестабільність

Повний текст:

PDF

Посилання


Роуз П. С. Банковский менеджмент / П. С. Роуз ; [пер. с англ. со 2-го изд.]. – М. : Дело, 1997. – 768 с.

Кривицька О. Р. Планування прибутку підприємства при визначенні стратегії його розвитку / О. Р. Кривицька // «Фінанси України». –

– № 3. – С. 138–146.

Щибоволок З. І. Аналіз банківської діяльності / З. І. Щибоволок. – 2-ге вид., стер. – К. : Знання, 2007. – 311 с.

Мещеряков А. А. Фінансовий менеджмент у банках / А. А. Мещеряков, Л. В. Лисяк. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 208 с.

Козьменко С. М. Стратегічний менеджмент банку / С. М. Козьменко, Ф. І. Шпиг, І. В. Волошко. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2003. – 734 с.

Основні показники діяльності банків України на 1 січня 2010 року // Вісник НБУ. – 2011. – № 2. – С. 43.

«УкрСиббанк». Річні звіти на сайті [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrsibbfnk.com.ua

Базельський комітет з питань банківського нагляду [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bis.org/publ/bcbs 107.htm.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.