ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Ірина Георгіївна Яненкова

Анотація


Проведено огляд та аналіз законодавчої бази з питань господарювання вітчизняних підприємств. Узагальнено основні діючі законодавчі та нормативні акти, які регулюють функціонування підприємств в Україні. Акцентовано увагу на законодавчому забезпеченні інноваційної діяльності як провідного напрямку діяльності підприємств

Ключові слова


закони; нормативні акти; підприємства; господарська діяльність; конкуренція; інноваційна діяльність; патентування

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Щербина В. С. Господарське право : [підручник] / В. С. Щербина. − К. : Юрінком Інтер, 2003.

 

2. Саніахметова Н. О. Господарське право України : навчальний посібник / [за заг. ред. проф. Н. О. Саніахметової]. − X. : «Одіссей», 2005. − 608 с.

 

3. Конституція України // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 14.

 

4. ГКУ від 16.01.2003 № 436-IV // Голос України. – 2003.

 

5. Цивільний кодекс України від 16.01.2003, № 435-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 40-44.

 

6. Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» від 23 березня 2000 року, № 1602-III // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, № 25.

 

7. Закон України «Про інноваційну діяльність» від 31 березня 2005 року № 40-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, № 36.

 

8. Закон України «Про державне замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб» від 22 грудня 1995 року, № 493/95-ВР //Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 3.

 

9. Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 1 червня 2000 року, № 1775-III // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, № 36.

 

10. Закон «Про патентування деяких видів підприємницької діяльності» від 23 березня 1996 року, № 98/96-ВР // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 20.

 

11. Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» від 7 червня 1996 року, № 236/96-ВР // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 36.

 

12. Закон України «Про захист економічної конкуренції» від 11 січня 2001 року, № 2210-III // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 12.

 

13. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року, № 2341-III // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 25-26.

 

14. Кодекс про адміністративні правопорушення України від 07 грудня 1984 р., № 8073-X // Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР) 1984, додаток до № 51.

 

15. Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18.09.1991 р., № 1560-XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, № 47.

 

16. Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 13.12.1991 р., № 1977-XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 12.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.