ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА

Ігор Сергійович Грозний, Сергій В`ячеславович Коверга

Анотація


Визначено внутрішні та зовнішні потенційні фактори, що мають вплив на економічне становище України. Результати аналізу показників діяльності найбільш крупних машинобудівних підприємств Донецького регіону дозволили виокремити особливості управління розвитком промислового виробництва

Ключові слова


управління розвитком; потенціал розвитку; промислове виробництво; підприємство

Повний текст:

PDF

Посилання


Шумпетер Й. Теория экономического развития (исследование предпринимательской прибыли, капитала, кредита, процента и цикла

конъюнктуры) / Й. Шумпетер. – М. : Прогресс, 1982. – 456 с.

Кондратьев Н. Д. Проблемы экономической динамики / Н. Д. Кондратьев. – М. : Экономика, 1989. – 525 с.

Минцберг Г. Стратегический процесс / Г. Минцберг, Дж. Б. Куинн, С. Гошал ; [пер. с англ..]. – СПб. : Питер, 2001. – 688 с.

Амоша О. І. Інноваційний шлях розвитку України: проблеми та їх рішення / О. І. Амоша // Економіст. – 2005. – № 6. – С. 28-32.

Геєць В. Інновативно-інноваційний шлях розвитку – модернізаційний проект розвитку української економіки і суспільства на початку ХХІ століття / В. Геєць // Банківська справа. – 2003 . – № 4. – С. 3-32.

Кизим Н. А. Организация крупномасштабных экономико-производственных систем / Н. А. Кизим. – Х. : Бизнес Информ, 2000. – 108 с.

Лепа Н. Н. Моделирование процессов управления развитием промышленных предприятий : монография / Н. Н. Лепа, Р. Н. Лепа,

А. И. Пушкарь ; [под ред. Н. Н. Лепы]. – Донецк : Юго-Восток, Лтд, 2005. – 348 с.

Грозний І. С. Розвиток промислового виробництва: методи, моделі та інструменти : монографія / Грозний І. С., Лепа Р. М. та ін. ; [під

заг. ред. І. С. Грозного] / НАН України, Ін-т економіки промисловості. – Донецьк, 2010. – 338 с.

Тридед А. Н. Модели стратегий предприятия / А. Н. Тридед // Вестник Харьковского гос. политех. университета. – 2000. – № 92. –

С. 158–161.

Статистична інформація [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Державного комітету статистики України. – Режим доступу :

www.ukrstat.gov.ua.

Country Reports & Presentations [Електронний ресурс] // Офіційний сайт The Bleyzer Foundation. – Режим доступу :

http://www.bleyzerfoundation.org/.

Developing World Lags on Global Targets Related to Food, Nutrition, Says IMF-World Bank Report [Електронний ресурс] // Офіційний сайт

The world bank. – Режим доступу : http://www.worldbank.org/.

World Economic Outlook (WEO) Reports [Електронний ресурс] // Офіційний сайт IMF. – Режим доступу : http://www.imf.org/external/.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.