ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ ТРУДОВИХ КОЛЕКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВ

Н. В. Міцкевич

Анотація


Розглядаються особливості управління соціальним розвитком підприємств. Обгрунтовуються функції та механізми підвищення ефективності управління соціальним розвитком трудових колективів

Ключові слова


соціальним розвитком; соціальна структура; функції управління соціальним розвитком трудового колективу; мотиви трудової діяльності

Повний текст:

PDF

Посилання


Конституція України//Відомості Верховної Ради України. – 1996, N 30: [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua

Соціальний розвиток України: сучасні трансформації та перспективи / С. І. Бандур, Т. А. Заяць, В. І. Куценко та ін. – Черкаси : Брама-

Україна, 2006. – 620 с.

Промисловість Миколаївської області. Статистичний збірник за 2011 рік. – Миколаїв, 2012. – 256 с.

Борисова Е. А. Управление персоналом для современных руководителей. СПб, и др.: ПИТЕР, 2003. – 446 с.

Андрющенко А. І., Євдокимова І. А. Соціальна напруженість на підприємствах: теоретико-методичний аспект аналізу // Методологія,

теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Збірник наукових праць. Х.: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2008. – 579 с. –

С. 201–206.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.