МОДЕРНІЗАЦІЯ МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ

О. Т. Дейнеко

Анотація


У статті висвітлені організаційно-правові основи муніципального процесу в Україні, досліджені шляхи реалізації повноважень та компетенцій органів місцевого самоврядування, визначені основні напрями модернізації муніципального управління в Україні.

Ключові слова


муніципальне управління; місцеве самоврядування; муніципальний процес; виконавча влада; територіальна громада; нормотворча діяльність

Повний текст:

PDF

Посилання


Ткачук А. Ф. Місцеве самоврядування: світовий та український досвід / Ткачук А., Агранофф Р., Браун Т. – К. : Заповіт, 1997. – 188 с.

Куйбіда В. С. Принципи і методи діяльності органів місцевго самоврядування : [монографія] / В. Куйбіда. – К. : МАУП, 2004. – 432 с.

Таций В. Я. Проблеми функціонування місцевих рад та їх виконавчих органів : [монографія] / В. Я. Таций, 2009.

Носова В. М. Проблеми становлення і розвитку муніципального процесу в Україні / В. М. Носова // Дер жава і право: Зб. наукових

праць. – Юридичні і політичні науки. / В. Носова. – К. : Ін-т – держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2010. – Вип. 48. –

С. 204–211.

Конституція України // Відомості Верховної Ради України, 1996. – № 30.

Мішина Н. В. Муніципальне управління в США та в Сполученому Королівстві Великобританії і Північній Ірландії: порівняльно-правове

дослідження : автореф. дис. канд. юрид. Наук : 12.00.02 / Н. Мішина ; Одеська національна юридична академія. – О., 2002. – 20 с.

Про місцеве самоврядування в Україні // Відомості Верховної Ради України, 1997. – № 24.

Барський В. Р. Процедурно-процесуальна форма діяльності представницьких органів місцевого самоврядування / В. Р. Барський //Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. – Вип. 11. – Одеса, 2001. – С. 175–181.

Задорожня Г. В. Специфіка нормотворчої діяльності органів місцевого самоврядування / Г. Задорожня // Право України. – 2007. – № 6. – С. 18–21.

Монастирський Г. Статут територіальної громади як основа організації муніципального управління [Електронний ресурс]. /

Г. Монастирський. – Режим доступу : http://ukrhromada.org/uploads/tinymce/terytor_gromady.pdf.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.