ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

Л. С. Мельничук

Анотація


У статті автор досліджує основні проблеми зайнятості України, визначає поняття зайнятості та основні причини безробіття, а також обґрунтовує необхідність удосконалення державної політики зайнятості

Ключові слова


зайнятість; безробіття; ринок праці; праця; заробітна плата; продуктивність праці

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Про зайнятість населення: Закон України від 01.03.1991 р., № 803-ХІІ.

 

2. Богиня Д. П. Основи економіки праці : навч. посіб. / Д. П. Богиня. − 3-тє вид. − К. : Знання-Прес, 2002. − С. 270.

 

3. Колишня Л. М. Безробіття в умовах формування ринкових відносин / Л. М. Колишня // Україна: аспекти праці. − 2010. − № 6. − С. 9−11.

 

4. Статистичні дані Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. − Режим доступу : www.ukrstat.gov.ua.

 

5. Соколова Т. М. Структура зайнятості та безробіття: проблеми та тенденції / Т. М. Соколова // Україна: аспекти праці. − 2010. − № 2. − С. 7−11.

 

6. Пазюк О. Проблеми безробіття в Україні / О. Пазюк, О. Пономарьова // Україна: аспекти праці. − 2004. − № 2. − С. 3−10.

 

7. Левчук Г. В. Сучасні проблеми, тенденції та аналіз безробіття населення в Україні / Г. В. Левчук // Вісник Бердянського університету економіки. − № 3(7). − 2009. − С. 75−79.

 

8. Безтелесна Л. І. Державне регулювання зайнятості : підручник [для студ. вищих навч. закл.] / Л. І. Безтелесна, Г. М. Юрчик / Національний ун-т водного господарства та природокористування. − Рівне : НУВГП, 2006. − 210 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.