АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ТА СТРУКТУРИ ПОТОЧНИХ АКТИВІВ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

В. В. Зельдіс, Н. В. Бородіна

Анотація


Проаналізовано динаміку та структуру поточних активів вітчизняних підприємств за 2006-2010 роки. Узагальнено існуючі особливості структури та динаміки поточних активів вітчизняних підприємств. Акцентовано увагу на розробці рекомендацій щодо вдосконалення системи управління оборотними активами та джерелами їх фінансування.

Ключові слова


поточні активи; оборотні активи; механізми управляння оборотними активами; підприємство

Повний текст:

PDF

Посилання


Бабич, А. М. Формування оптимальної структури оборотних коштів підприємства [Текст] / А. М. Бабич // Актуальні проблеми

економіки. – 2001. – № 9. – C. 12–24.

Басюк, Т. П. Реструктуризація дебіторської заборгованості підприємства [Текст] / Т. П. Басюк // Фінанси України. – 2004. – № 12. – C. 115–124.

Білик, М. Д. Розробка політики формування оборотних активів [Текст] / М. Д. Білик // Банківська система України: теорія і практика

становлення: В 2 т. Т.2. – C. 466–479.

Брігхем, Є. Ф. Основи фінансового менеджменту [Текст] : англ. / Є. Ф. Брігхем. – К. : ВАЗАКО ; Молодь, 1997. – 1000 с. – ISBN 5-7720-

-5.

Гладких Т.В. Фінансовий облік : [навч. посібник] / Т.В. Гладких. – К. : ЦНЛ, 2008. – 480 с.

Ефимова О.В. Финансовый анализ. – М.: Издательство «Бухгалтерский учет», 1998.

Ковалева А.М. Финансы в управлении предприятием. – М.: Финансы и статистика. – 1995.

Маслов С.І. Управління дебіторською заборгованістю та її прогнозування // Фінанси України. – 1999. – №2.

Статистичний збірник «Діяльність суб’єктів господарювання» 2010 рік / [Держкомстат України / за ред. І. М. Жук] – К.:

Держаналітінформ, 2010. – 447 с.

Статистичний щорічник України за 2006 рік / [Держкомстат України / за ред. О. Г. Осауленка]. – К. : Консультант, 2007. – 576 с.

Статистичний щорічник України за 2007 рік / [Держкомстат України / за ред. О. Г. Осауленка]. – К. : Консультант, 2008. – 552 с.

Статистичний щорічник України за 2008 рік / [Держкомстат України / за ред. О. Г. Осауленка]. – К. : Консультант, 2009. – 592 с.

Статистичний щорічник України за 2009 рік / [Держкомстат України / за ред. О. Г. Осауленка]. – К. : Консультант, 2010. – 602 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ