Наукові праці. Економіка

Галузь і проблематика: У журналі представлено результати досліджень сучасних тенденцій та чинників соціально-економічного розвитку України. Статті охоплюють актуальні теоретичні проблеми економічного розвитку, особливості розвитку фінансової системи країни, проблематику економіки промисловості, транспорту та інших галузей народного господарства; важливі аспекти соціальної економіки та економіки праці, регіональної та місцевої економіки, а також питання фінансово-економічного механізму вдосконалення вищої освіти.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15281-3853ПР від 10.04.2009 г.

Видання включене до Переліку наукових фахових видань з економічних наук (Наказ МОН України № 1021 від 7 жовтня 2015 р.)

Мова видання: українська, російська, англійська, польська.

Засновник: Чорноморський державний університет імені Петра Могили (м. Миколаїв).

Голова редколегії: Горлачук В. В., доктор економічних наук.

Електронна копія журналу у відкритому доступі зберігається в базі даних «Наукова періодика України» Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.


Зображення домашньої сторінки журналу

Том 285, № 273 (2016)

Зміст

Проблеми економічної теорії

ЕВОЛЮЦІЯ ПОГЛЯДІВ ТА ПІДХОДІВ ЩОДО РОЛІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В РОЗВИТКУ КРАЇНИ PDF
Ю. В. Великий, Т. О. Крючковська
НАЦІОНАЛЬНІ ІННОВАЦІЙНІ СИСТЕМИ В ГЛОБАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ PDF
О. О. Ляховець, Є. В. Косован
ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПАРКІВ В УКРАЇНІ PDF
І. Г. Яненкова, О. В. Андреєв
АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ PDF
І. Г. Яненкова, В. В. Самарська, А. О. Алфьорова

Вдосконалення фінансових відносин

ЕКОНОМІЧНА ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БАНКІВ УКРАЇНИ PDF
А. В. Бурковська, К. А. Мікуляк
КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСІВ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Т. В. Кравченко

Бухгалтерський облік і аудит

МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ PDF
Н. М. Іщенко, Н. О. Марченко

Галузева та регіональна економіка

СТАН МАШИНОБУДУВАННЯ В УКРАЇНІ PDF
Ю. В. Великий
ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
В. В. Горлачук, А. С. Черненко, О. О. Раку
ШЛЯХИ ТИПОВОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ ФЛОТУ УКРАЇНИ PDF
Н. М. Іщенко
СТАЛИЙ РОЗВИТОК В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ РЕГІОНУ: ВІДБІР ІНДИКАТОРІВ PDF
О. О. Ляховець
ЕКОНОМІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ PDF
Л. С. Мельничук
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МАРКЕТИНГУ ТА ІННОВАЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
Л. С. Мельничук, І. О. Марущак
НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ PDF
О. В. Хмизова, О. М. Сисан
ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНОСТЬ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ PDF
І. Г. Яненкова, С. С. Позур, О. А. Катаєва

Природокористування та проблеми АПК

АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА РИНКОВОГО СЕРЕДОВИЩА АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ PDF
Н. В. Бобровська, М. В. Тополенко, І. Ю. Шпиченко
ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ УКРАЇНИ PDF
Т. А. Конєва, А. М. Кикла
КРИТЕРІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
О. Б. Кузьменко, О. М. Севідова
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ В УКРАЇНІ PDF
Т. І. Лункіна, І. М. Власюк
УТИЛІЗАЦІЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ В УКРАЇНІ ЯК ФАКТОР ЕКОНОМІЧНОГО ПІДНЕСЕННЯ КРАЇНИ PDF
Т. І. Лункіна, Т. М. Каратай